Laurgårdseter Fjellstue

 

Høvringsvegen 747
2673 Høvringen

 

Telefon: 
00 47 977 14 180

 

E-post: 
laurgard@online.no

 

Org.nr. 966 813 202

Kontonr. 2085 07 22677

 

Vintersesongen starter i begynnelsen av februar og varer til midten av april. Sommersesongen starter 20. juni og varer til 1.oktober.

Ønsker du et arrangement utenfor normal sesongdrift, er det bare å ta kontakt.